-->
Book:
/Zobacz//Dodaj/

O mnieDodaj do ulubionych

Podlinkuj

brak kategorii (1)
wszystkie (1)

karta przekazania odpadu (1)skup tonerów (1)skup tuszy (1)utylizacja tonerów (1)zużyte tonery (1)zużyte tusze (1)

Profil

Archiwum

2015
grudzień (1)LinkiSzablon

Szablon: TRINITY
Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który świadczy, że biuro w sposób odpowiedni i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go odpowiedniemu organowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których właściciel zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują odpowiednie formy prawne, nakazujące podmiotowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego postępowania. Wszelka firma, jaka produkuje odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili przekazania go do następnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne wytyczne są w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w którym transportowane będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich surowców jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, albowiem w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być na przykład pusty toner z urządzenia drukującego. www.puste.info